УЧАСТЬ У КОНКУРСІ – АКТИВНА ПОЗИЦІЯ В ЖИТТІ


Конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Львівської області

Додаток 2

Структура

БІЗНЕС-ПЛАНУ


 1. Резюме.

  Коротка інформація про проект та авторів. Юридичний статус підприємства. Загальний опис продукту. Загальний опис ринку. Необхідне зовнішнє фінансування. Шляхи залучення фінансів. (Обсяг не більше 3 сторінок).

 2. Мета і завдання: аналізуємо свої ідеї.

  Необхідно зробити S.W.O.T. аналіз: S(strength) – сильні сторони підприємства,W (weaknesses) – слабкі сторони підприємства, O (opportunities) – можливості підприємства, T (threats) – загрози для підприємства.

 3. Опис продукту.

  Ознайомчий опис, позиціювання товару на ринку, унікальність/особливі риси, опис технології, наявність необхідної кваліфікації, наявність ліцензії (патентних прав), майбутній потенціал.

 4. Аналіз ринку.

  Визначення сегменту, перспективи розвитку ринку, визначення типового покупця, опис потенційної клієнтури, опис конкурентів.

 5. План виробництва.

  Наявність необхідних приміщень, загальний опис використовуваних технологій, наявність та опис необхідного обладнання, джерела постачання сировини та матеріалів і гарантії їх стабільності, використання субпідрядних організацій.

 6. План маркетингу.

  Шляхи реалізації, забезпечення конкурентоспроможності, механізм ціноутворення, методи стимулювання продажу, рекламний бюджет.

 7. Кадрова політика.

  Організаційна структура управління. Штатний розклад, необхідна класифікація, заробітна плата, шляхи стимулювання персоналу.

 8. План фінансування.

  Необхідність коштів, джерела отримання (форма), на який термін, терміни та графіки проведення проекту.

 9. Фінансовий аналіз: визначеиня ефективності.

  Аналіз основних показників діяльності, шляхи їх коригування, визначення ризиків, методи управління ризиками.

 10. Фінансова звітність: планування результатів.

  Оцінка основних доходів і видатків, щомісячний рух грошових коштів, оцінка розмірів податків, оцінка щорічного чистого прибутку, прогнозована річна фінансова звітність.
 
     
  Попередня сторінка